Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening Postboks 5471 Majorstuen 0305 OSLO
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd Jørn Lian/Skagerakfisk Postboks 401 4601 KRISTIANSAND
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Helland 6390 VESTNES
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG
Norges Kyst- og fjordfiskarlag Arnulf D. Ulstein Holmeveien 1 6065 ULSTEINVIK
Norsk Sjømannsforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Norsk Sjøoffisersforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Rederiforeningen for kystringnotfartøy RFK Nygata 7 6002 ÅLESUND
Sjøfartsdirektoratet Postboks 442 Sentrum 0103 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER