Høringsinstanser

Høringsinstanser


Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Deloitte AS
Den norske Revisorforening
Ernst & Young AS
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeridepartementet
Fornyelses- og administrasjonsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
KPMG AS
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Noraudit
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Investorforum
Norsk RegnskapsStiftelse
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
PriceWaterhouseCoopers AS
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Siviløkonomene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet