Høringsinstanser

Høringsinstanser


Alle departementene
Advokatfirmaet Varjag AS
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Asap2net
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det Norske Travselskap
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Firm Inc.
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Juristfirmaet Claes Zangenberg
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Gullsmedforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening
Norges Røde Kors
Norsk forening for pengespillproblematikk
Norsk Investorforum
Norsk Lotteri- og automatbransjeforening
Norsk Lotteridrift ASA
Norsk Tipping
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Posten Norge AS
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tippekommisjonærenes Landsforening
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM