Høringsinstanser

Alle departementene
AktuarKonsulenters Forum
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund