Høringsinstanser

Høringsinstanser


Alle departementene
A/S Norske Shells Pensjonskasse
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Gabler & Partner AS
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Norges Bank
Norges Interne Revisorers Forening
Norsk Hydros Pensjonskasse
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjon og Finans AS
Revisjonssjefskretsen
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Telenor pensjonskasse
Verdipapirfondenes Forening