Høringsinstanser

Akademikerne

BBUs miljønettverk

CICERO

CMI

Debio

Den Norske Turistforening

Det norske skogselskap

Det Norske Veritas

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flora kommune

Flyktninghjelpen

Forbrukerrådet

Forum for utvikling og miljø

Fremtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

GRIP

Grong kommune

Grønn Hverdag

Hadsel kommune

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Human-Etisk Forbund

Initiativ for etisk handel

Islamsk Råd Norge

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet

Kommunenes Sentralforbund

Kulturvernets fellesorganisasjon

Landsorganisasjonen

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Larvik kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Max Havelaar Norge

Miljøalliansen

Miljøfyrtårn

Miljøstiftelsen Bellona

Moss kommune

Natur og Ungdom

Naturviterne

Norges Automobilforbund

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Fiskarlag

Norges Forskningsråd

Norges Frikirkeråd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Museumsforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Bioenergiforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Hydro

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

Norsk institutt for naturforskning

Norsk landbrukssamvirke

Norsk Senter for økologisk landbruk

Norske reindriftsamers landsforbund

Norske Skog

NTNU

NUPI

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oppegård kommune

Os kommune, Østerdalen

Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Porsgrunn kommune

PIL

ProSus

Redd Barna

SABIMA

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Senter for utvikling og miljø

Spydeberg kommune

Statens institutt for forbruksforskning

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Statoil ASA

Stavanger kommune

Stiftelsen Idébanken

Stord kommune

Storebrand

Syklistenes Landsforbund

Tekna

Tingvoll kommune

Tromsø kommune

Trygg Trafikk

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportbedriftenes Landsforening

Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede 
Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet for miljø- og biovitenskap
Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Vestlandsforskning

WWF – Norge

Østlandsforskning

Ålesund kommune