Høringsinstanser

Administrasjonsavdelingen

Her

Avdeling for formuesforvaltning

Her

Finansavdelingen

Her

Finansmarkedsavdelingen

Her

Skatteøkonomisk avdeling

Her

Økonomiavdelingen

Her

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Amcar Holding AS

Postboks 6006

7434 TRONDHEIM

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Autobransjens Leverandørforening
v/Hroar Braathen

Stasjonsveien 59

1940 BJØRKELANGEN

Bilimportørenes Landsforening

Postboks 71 Økern

0508 OSLO

Finansforbundet

Postboks 9234 Grønland

0134 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4595 Nydalen

0404 OSLO

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 OSLO

Forsikringsklagekontoret

Postboks 53 Skøyen

0212 OSLO

Kongelig Norsk Automobilklubb

Postboks 2425 Solli

0201 OSLO

KRIPOS

Postboks 8163 Dep

0667 OSLO

Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

Postboks 6710 Etterstad

0609 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Motorungdomsseksjonen

Gamle Mossevei 100

1250 OSLO

Norges Automobil-Forbund

Postboks 6682 Etterstad

0609 OSLO

Norges Bilbransjeforbund

Drammensveien 97

0273 OSLO

Norges Caravanbransjeforbund

Postboks 9086 Konnerud

3006 DRAMMEN

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 7134 St. Olavs pl.

0130 OSLO

Norges Taxiforbund

Postboks 6754 Rodeløkka

0503 OSLO

Norsk forening for spesielle og ombygde kjøretøy

v/Svein Olav Rolfstad

2857 SKREIA

Osloungdommens Motorsenter

Ljansbrukveien 33

1250 OSLO

Politidirektoratet

Postboks 8051 Dep

0031 OSLO

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep

0033 OSLO

Teknologisk institutt

Postboks 2608
St. Hanshaugen

0131 Oslo

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Transportøkonomisk institutt

Gaustadalléen 21

0349 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO