Høringsinstanser

Akademikerne
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Rederiforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet