Høringsinstanser

Høringsinstansene


Departementene
Brønnøysundregisteret
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Omsetningsrådet
Regjeringsadvokaten
Statens landbruksforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Handelshøgskolen BI
Landbrukets Utredningskontor
Norges Fiskerihøgskole
Norges Handelshøyskole
Norges Landbrukshøgskole
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk senter for Bygdeforskning
Universitetene
Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Kornbøndenes interesseorganisasjon
Norsk Landbrukssamvirke
Norske Boligbyggelags landsforening
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norsk bonde- og Småbrukarlag
Norske Landbrukstjenester
Private barnehagers Landsforbund
Samdriftenes Kontaktorgan
Samvirkeutvalget
Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norsk Dommerforening
Den norsk Revisorforening
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Framtiden i våre hender
Kjøttbransjens Landsforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidige
Oslo Taxi BA
Fusa Kraftlag BA
Skjerstad Kraftlag AL Skjerstad Kraftlag AL
Sørfold Kraftlag AL
Uvdal Kraftforsyning AL
Agdenes regnskapslag BA
Alta Narradioforening
Aurora Verkstad
Aurskog-Høland Økoutvikling
AL Biblioteksentralen
AL Bilkollektivet
Bardufoss skisenter AL
Bjoa bygdeturistlag BA
Bo- og vaktmesterservice AL
Eiken opptreningssenter AL
Gleng Bokcafe BA
Halden Golf AL
Harstad Fellesvaskeri AL
Interflora-Norge AL
Kystbedriftenes helsetjeneste BA
Lepsøy Fiskeoppdrett BA
Lofoten krigsminnemuseum BA
Mandal Lokal-TV BA
Nedre Romerike Bygdeservice
Nordbohus AL
Nordhordland og Gulen interkommunale renovasjonsforetak
Norsk Iskrem BA
Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Oslo Skinnauksjoner SL
Ottadalen Mølle A/L
Paraplysamvirket Prima Secunda BA
Rutebilbygget i Arendal BA
Sjoa elveeigarlag
Skjomen eldresenter BA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Lastebileier-forbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Regnskapsøkonomers forening
Norske Siviløkonomers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelindustriens Landsforening
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Coop NKL BA
Gartnerhallen AL
Geno BA
Hoff Norske Potetindustrier BA
Honningcentralen
Landkreditt
Landteknikk A/L
L.O.G AS
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Skogeierforbund
Norges Pelsdyralslag BA
Norsk Kjøttsamvirke BA
Norske Felleskjøp BA
Norsvin BA
OBOS
Prior Norge BA
TINE BA
Gjensidige Nor
Fiskernes Gjensidige Trygdelag
GARD Assuranseforening – Gjensidige
Norges Pelsdyravlslags Gjensidige Pelsdyrstrygd
SKULD Assuranseforening
KLP Forsikring
Sjøtrygdgruppen Gjensidige Skadeforsikringsselskap
Slidrevassdraget grunneierlag
Snåsa frivillighetssentral BA
Stange strutsekompani BA
Sunnmørsalpane BA
Telemarkreiser AL
TONO BA
ULOba
Unil A/L Kolonialgrossistenes Importservice
Valdres Bakeri AL
Vestoppland Folkehøgskule AL
Vestre Haram Vasslag BA
Vikran og omegn småbåthavn
Østbygda kjølelager