Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har merknader, samt vedlegg fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Petroleumstilsynet.

Her kan du lese merknadene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

Her kan du lese merknadene fra Petroleumstilsynet.

50_aid.pdf