Høring - Rapportering av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere - forslag til endring av ligningsloven § 6-10 nr. 1 til 3 med tilhørende sanksjonsregler og av merverdiavgiftsloven § 49a

Brønnøysundregistrene

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Brønnøysundregistrene har merknader.

 

65_bronnoy.pdf