Den Norske Advokatforening

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Den Norske Advokatforening har merknader.

 

57_advfor.pdf