Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring har merknader.

 

38_innfordr.pdf