Justis- og politidepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

Justis- og politidepartementet har merknader, samt vedlegg fra Politidirektoratet med merknader.

Vedlegget fra Politidirektoratet kan du lese her.

45_jd.pdf