Landsorganisasjonen i Norge

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

Landsorganisasjonen i Norge har merknader.

32_lo.pdf