Ligningsutvalget

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Ligningsutvalget har merknader.

60_ligningsutv.pdf