Longyearbyen Lokalstyre

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Longyearbyen Lokalstyre har merknader.

52_logyeaerbyen.pdf