Næringslivets Hovedorganisasjon

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Næringslivets Hovedorganisasjon har merknader.

48_nho.pdf