Samferdselsdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

Samferdselsdepartementet har ingen merknader, men vedlegget fra Statens vegvesen har merknader.

Her kan du lese merknader fra Statens vegvesen.  

 

44_sd.pdf