Servicebedriftenes Landsforening

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

Servicebedriftenes Landsforening har merknader.

43_serviceb.pdf