Skattebetalerforeningen

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Skattebetalerforeningen har merknader.

 

51_skattebetalerf.pdf