Skatterevisorenes Forening

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Skatterevisorenes Forening har merknader.

 

53_skatterev.pdf