Skogbrukets Landsforening

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Skogbrukets Landsforening har merknader.

42_skogbrukets.pdf