Statistisk sentralbyrå

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

Statistisk sentralbyrå har merknader.

62_ssb.pdf