Svalbard Reiselivsråd

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Svalbard Reiselivsråd har merknader.

54_svalb.pdf