Arbeidsgiverforeningen NAVO

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Arbeidsgiverforeningen NAVO har ingen merknader.

 

39_navo.pdf