Bedriftsforbundet

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

Bedriftsforbundet har ingen merknader.

41_bedriftsforb.pdf