Datatilsynet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Datatilsynet har ingen merknader.

31_datatil.pdf