Fiskeri- og kystdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Fiskeri- og kystdepartementet har ingen merknader.

36_fkd.pdf