Forbrukerrådet

Vi viser til Finansdepartementet brev datert 6. mars 2007.

Forbrukerrådet har ingen merknader.

33_forbruker.pdf