Forsvarsdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Forsvarsdepartementet har ingen merknader.

 

27_fd.pdf