KS

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

KS har ingen merknader.

 

46_ks.pdf