Olje- og energidepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Olje- og energidepartementet har ingen merknader.

 

37_oed.pdf