Statens innkrevingssentral

Vi viser til Finansdepartementets brev datert 6. mars 2007.

Statens innkrevingssentral har ingen merknader.

49_si.pdf