Toll- og avgiftsdirektoratet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Toll- og avgiftsdirektoratet har ingen merknader.

34_tad.pdf