Utenriksdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.

 

55_ud.pdf