Høringsinstanser

Høringsinstanser


Akademikerne
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Banks Funksjonærforbund
Norges Interne Revisorers Forening
Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Sparebankforeningen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justisdepartementet
Olje- og energidepartementet