Høringsinstanser

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Amnesty Norge
Attac
AUF
Bellona
Changemaker
Chr. Michelsen Institutt
CICERO
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske advokatforening
Den norske revisorforening
EITI Sekretariatet
Etikkrådet for SPU
Etisk handel
FAFO
Fagforbundet
FD
Finansdepartementets råd for investeringsstrategi v/ leder Erling Steigum
Finansmarkedsfondet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Flyktningerådet
Forbrukerrådet
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fremskrittspartiets Ungdom
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Graverutvalget v/ leder Hans Petter Graver
GRIP
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
HSH
Human-Etisk Forbund
Initiativ for etisk handel
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Islamsk Råd Norge
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
KPMG
Kredittilsynet
Kreftforeningen
KrFU
KS
LO
MD
Menighetsfakultetet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NHD
NHO
Norfund
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk Investorforum
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norwatch
NTNU
NUPI
OED
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Oslo Center for Peace and Human Rights
PRIO
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Regnskogsfondet
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
RORG-samarbeidet
Rød Ungdom Senter for menneskerettigheter
Senter for utvikling og miljø
Senterungdommen
Sigla
Sivilombudsmannen
Skattebetalerforeningen
SLUG (Slett U-landsgjelda)
Sosialistisk Ungdom
Sparebankforeningen
Statistisk Sentralbyrå
Transparency International
UD
Unge Høyre
Unge Venstre
UiO - the Ethics Program
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Veritas
WWF - Norge
YS
ØKOKRIM
Østlandsforskning