Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030  OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstua 0308 OSLO
Finansforbundet Schweigaardsgt. 14 0185 OSLO
Finansieringsselskapenes forening Hansteens gt 2 0253 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon  (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611  OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101  OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103  OSLO
Norsk Regnskaps Stiftelse Postboks 5864 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Øko-Forum Postboks 2853 Tøyen 0608 OSLO
Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111  OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstua 0303  OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603  OSLO
Sparebankforeningen i Norge Universitetsgaten 8 0164  OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317  HAMAR