Landbruks- og matdepartementet

Høringsuttalelse - Gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF ( UCITS ) mv


Vi viser til 26.6.08 ang. gjennomføring av direktiv 2007/16/EF. Landbruks- og
matdepartementet har ingen kommentarer i sakens anledning.

Til toppen