Landsorganisasjonen i Norge

Høring - gjenomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF


Landsorganisasjonen i Norge har mottatt Departementets brev av 26. juni 2008 angående ovennevnte.

Saken er behandlet i LOs administrasjon hvor det ble fattet vedtak om at LO ikke uttaler seg.

Til toppen