Høringsinstanser

Høringsinstanser


Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
BDO Noraudit
Deloitte
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Ernst & Young
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Handelshøyskolen BI
HSH
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
KPMG
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk investorforum
Norske forsikringsmegleres forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
PricewaterhouseCoopers
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM
Økonomiforbundet