Høringsinstanser

Høringsinstanser


Alle departementene
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop NKL BA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
HSH
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bankrevisorforbund
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Kommunerevisorforening
Norske Privatskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet