Datatilsynet

Høring - NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak - Finansdepartementet


Det vises til høringsbrevet datert 02.07.2008.
Datatilsynet har ingen kommentarer i sakens anledning.

Til toppen