Regjeringsadvokaten

Høring NOU 2008:12 revisjonsplikten for små foretak


Det vises til departementets høringsbrev datert 2. juli 2008. Regjeringsadvokaten har ingen bemerkninger.

Til toppen