Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statistisk sentralbyrå

Høring - NOU - 2008:20 om skadeforsikringsselskapenes virksomhet


Vi viser til Finansdepartementets brev av 19. desember 2008 vedrørende utkast til lovfesting av gjeldende regler, samt enkelte endringer for gjeldende rett, for skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Utredningen gir en nyttig og systematisk oversikt over virksomheten for skadeforsikring, og vi har vurdert mulige konsekvenser av endringene for statistikkproduksjonen.

Statistisk sentralbyrå har ingen merknader til høringen.
 

 

 


 

Til toppen