Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Bankenes Sikringsfond
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Norges Bank
Sparebankforeningen i Norge