Nærings- og handelsdepartementet

Unntak fra finansavtaleloven § 45 for Norges Bank og Bankenes sikringsfond - Høring


Vi viser til brev datert 8. august 2008 med vedlegg.
Nærings- og handelsdepartementet har ikke merknader til saken.
 
 
 

Til toppen