Høringsinstanser

Høringsinstanser


Barne- og likestillingsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Kredittilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå