Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Maritimt Forum Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Postboks 8065 4068 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO